ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

by / Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2019 / Published in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κατεβάστε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών Κωνσταντινούπολης εδώ στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Εnhancement Extroversion on Culture, Folkloric and Gastronomic Tourism» και ακρωνύμιο EXTRO-CULT του προγράμματος Interreg IPA CBC Programme “Greece – Albania
2014 – 2020”

The project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries participating in the Interreg IPA II CBC Programme “Greece – Albania 2014 - 2020
TOP